Asianosaisluettelo ulosottoasiassa

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa liittyy omaisuuden huutokauppaan. Asianosaisluettelosta selviää omaisuuteen kohdistuvat saatavat ja muut oikeudet.

Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupan yhteydessä tulee aina toimittaa asianosaisluettelo. Irtaimen omaisuuden huutokaupan yhteydessä sitä ei aina vaadita. Asianosaisuluettelo vaaditaan irtaimen omaisuuden osalta, mikäli tähän omaisuuteen kohdistuu ulosottokaaressa määriteltyjä erityisiä oikeuksia tai saatavia taikka sen katsotaan muusta syystä olevan tarpeen.

Ulosottomiehen tulee laatia asianosaisluettelo asianosaiskeskustelussa tai viipymättä sen jälkeen. Asianosaisluetteloon merkitään myytävään omaisuuteen kohdistuvat saatavat ja muut oikeudet kuten panttisaatavat. Myös riitautetut saatavat merkitään asianosaisluetteloon. Jos kiinteistöön kohdistuu erityisiä oikeuksia tai pantattuja käyttöoikeuksia, ne tulee myös merkitä asianosaisluetteloon. Asianosaisluettelo kertoo siis ostajalle sen, kenellä muulla on oikeuksia kyseiseen omaisuuteen. Tämän perusteella ostaja saa paremman käsityksen kaupan kohteena olevasta omaisuudesta, sen rasitteista ja sen tulevasta käytöstä.

Asianosaisluettelosta tulee ilmetä alin hyväksyttävä tarjous sekä ulosoton hakijan eli velkojan etuoikeussaatava. Jos velkojia on useita, asianosaisluettelosta tulee ilmetä niiden hakijoiden etuoikeussaatavat, joiden etuoikeussaatava on parempi kuin muiden velkojien.

Asianosaisluettelo on toimitettava asianosaiskeskustelun asianosaisille hyvissä ajoin ennen huutokauppaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.