Milloin omistaja tai vuokralainen voidaan häätää osakehuoneistostaan?

Osakkeenomistaja tai vuokralainen voidaan lain mukaan häätää huoneistosta ja samalla ottaa tuo huoneisto yhtiön hallintaan. Tällainen toimenpide on varsin raskas ja edellyttää sen vuoksi laista ilmenevien syiden olemassaoloa. Haltuunotto on mahdollista vain, jos osakkeenomistaja laiminlyö yhtiövastikkeen maksun tai kiinteistön hoitamisen niin, että muille aiheutuu siitä haittaa tai huoneistoa käytetään sellaiseen tarkoitukseen mihin sitä ei ole aiottu käyttää. Huoneistossa vietettävä häiritsevä elämä tai yhtiöjärjestyksen sääntöjen tai järjestysmääräysten jatkuva rikkominen voivat oikeuttaa taloyhtiön ottamaan huoneiston hallintaansa. Tällainen hallintaanotto saa kestää korkeintaan kolme vuotta kerrallaan. Tarpeen vaatiessa hallintaanottomenettely voidaan uudistaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.