Oikeus olla maksamatta kauppahintaa

Jos ostaja havaitsee kaupan teon jälkeen, että kauppaa rasittaa joku virhe, saa ostaja tällöin pidättyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta. Usein kysymys on kuitenkin kauppahinnan jäljellä olevan määrän maksamisesta. Osapuolten välillä on voitu sopia, että kauppahinnasta esim. 80 % maksetaan etukäteen ja loput 20 % myöhemmin. Nyt jos ostaja havaitsee, että asuntoa rasittaa joku virhe, ei hänen tarvitse maksaa kauppahintaa loppuun, ennen kuin virhe on korjattu tai korvauksesta sovittu.Ostajalla on kuitenkin oikeus pidättää kauppahinnasta vain virhettä vastaava osa. Jos siis asuntoa rasittaa esim. 5 000 euron suuruinen virhe, mutta kauppahinnasta on maksamatta 20 000 euroa, on ostajan kuitenkin tällöin maksettava myyjälle 15 000 euroa. Lisäksi kauppahinnan pidättämisen edellytyksenä on, että nimenomaan myyjä on vastuussa asuntoa rasittavasta virheestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.