Asunnosta annettavat tiedot

Käytetyssä asunnon kauppaa rasittaa tiedonantovirhe, jos se ei vastaa myyjän antamia tietoja, ja tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tällöin on kysymyksessä tiedonantovirhe. Tiedonantovirheeltä edellytetään merkittävyyttä ja siis sitä, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Näin ollen pienet tai merkityksettömät, kauppaan vaikuttamattomat seikat eivät tee asunnosta virheellistä.Käytetyn asunnon katsotaan olevan virheellinen myös siinä tapauksessa, että myyjä jättää antamatta tiedon asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen voidaan olettaa tienneen ja josta ostaja oletti saavansa tiedon, ja tämän laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tämä tiedon antamatta jättäminen on niin ikään tiedonantovirhe. Virheen olemassaolon arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti se, onko ostajalla ollut mahdollisuus virheen havaitsemiseen asunnon tarkastuksessa ja mikä on ollut myyjän tietoisuus ostajan erityisvaatimuksista.Edelleen kyseessä on virhe, mikäli myyjä on antanut harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja asunnon ympäristöstä tai palveluista ja tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Niin ikään myyjä on saattanut laiminlyödä niihin liittyvän tiedon antamisen, jolloin on myös kyseessä tiedonantovirhe. Näin on myös, jos elinkeinonharjoittajana toimiva myyjä on jättänyt antamatta sellaisen tiedon, jonka antamiseen hänet on asetuksessa velvoitettu, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.Tiedonantovirhe on myös se, että myyjä jättää oikaisematta ennen kaupan tekemistä ostajalla olevan virheellisen käsityksen kaupan kohteesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.