Avioehtosopimuksen voimaantulo tapahtuu rekisteröimällä avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti). Avioehtosopimuksen vaikutukset konkretisoituvat pääsääntöisesti vasta avioliiton päätyttyä eroon tai toisen puolison kuolemaan.

Avioehtosopimuksen voimaantulo

Avioehtosopimuksen ”voimaantulon” voi käsittää kahdella tavalla. Rekisteröimällä avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon, avioehtosopimuksesta tulee niin sanotusti virallinen. Silloin se on tehty siihen muotoon, että sitä voidaan myöhemmin soveltaa.

Tavallisesti, minkä tahansa sopimuksen kohdalla, sopimus tulee voimaan silloin, kun molemmat osapuolet ilmoittavat halustaan sitoutua sopimukseen. Sopimuksen mekanismi voi olla esimerkiksi tarjous – hyväksyvä vastaus -tyyppinen. Jotkut sopimukset tehdään kirjallisena ja tulevat voimaan, kun sopimus allekirjoitetaan. Joissakin sopimuksissa sovitaan erikseen ajankohta tai tapahtuma, josta lukien sopimus astuu voimaan. Avioehtosopimus ei tule voimaan laadintahetkellä, vaan vasta silloin, kun sopimus rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastoon.

Milloin avioehtosopimuksen sisältö astuu voimaan?

Avioehtosopimusta käytetään kuitenkin vasta sen jälkeen, kun avioliitto päättyy. Avioehtosopimus on siten ikään kuin ”lepäämässä” koko avioliiton ajan. Vaikka avioehtosopimus on rekisteröity ja siten ”voimassa oleva”, ei sillä kuitenkaan ole suoranaisia oikeusvaikutuksia ennen avioliiton päättymistä.

Voisi olla myös perusteltua sanoa avioehtosopimuksen tulevan voimaan sen jälkeen, kun se on ensin laadittu muotomääräysten mukaisesti, jonka jälkeen se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastoon ja kun avioliitto on päättynyt.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avio-oikeudesta toisen omaisuuteenavioehdosta ja avioehtosopimuksen malleista.

Nopeaa apua lakiasioihin.