Esitutkinnassa selvitetään rikos, teko-olosuhteet, rikosvahinko ja rikoshyöty. Samalla selvitetään se, ketkä liittyvät asiaan. Esitutkinnassa on selvitettävä myös muut rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat. Muita seurauksia on esim. ajokielto, liiketoimintakielto ja eläintenpitokielto. Myös näihin seuraamuksiin liittyvät edellytykset ja olosuhteet on selvitettävä.

Esitutkinnassa selvitetään

Tutkinnassa sleivtetään myös mahdollisuudet omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta määrättävän menettämisseuraamuksen täyttäntöönpanemiseksi. Myös asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanon mahdollisuuksien selvittäminen kuuluu esitutkintaan. Rikoksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon rikosvahinkolain perusteella.

Jos asianomistaja pyytää syyttäjää ajamaan vahingonkorvausvaatimustaan rikosasian yhteydessä, on tällainen asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimuskin selvitettävä. Myös se suostuvatko osalliset kirjalliseen menettelyyn, on selvitettävä. Kirjallinen menettely on vaihtoehto suulliselle pääkäsittelylle tuomioistuimessa. Pääsääntöisesti edellytetään, että asia on yksinkertainen ja selvä, eikä siihen liity näytöllisiä ristiriitoja.

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.