EU neuvosto

Euroopan unionin neuvosto toimii EU:n tärkeimpänä lakisäätävänä elimenä, joka koostuu jäsenmaiden hallituksen edustajista. Neuvosto on luotu 1957 perussopimuksilla. Neuvosto koostuu jäsenmaiden ministereistä. Neuvoston esityslistan aiheet ratkaisevat, ketkä jäsenmaiden ministereistä osallistuvat neuvoston kokoukseen. Kullakin neuvoston ministerillä on jäsenvaltionsa hallitusta sitovat valtuudet.

Neuvoston puheenjohtajamaa vaihtuu puolen vuoden välein. Kukin jäsenvaltio toimii puheenjohtajamaan vuorollaan. Puheenjohtajana toimii EU:n ulko-ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Neuvoston toimipaikkana toimii Belgian pääkaupunki Brysseli.

Euroopan unionin neuvoston tehtävä

  • hyväksyä EU:n lainsäädännön yhdessä Euroopan parlamentin kanssa
  • huolehtia jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamisesta
  • solmia kansainvälisiä sopimuksia EU:n ja muiden maiden tai organisaatioiden kanssa
  • hyväksyä EU:n talousarvio yhdessä Euroopan parlamentin kanssa
  • vastata yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisestä
  • koordinoida yhteistyötä kaikkien EU-maiden kansallisten tuomioistuinten, poliisivoimien, tullien ja maahanmuuttoviranomaisten välillä.

Neuvoston kokoonpano

Neuvostolla on kymmenen eri kokoonpanoa, sillä toimielimellä ei ole pysyviä jäseniä. Kukin jäsenvaltio lähettää esityslistalla olevan aiheesta vastaavan ministerin neuvoston kokoukseen. Neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuus varmistetaan yleisten asioiden neuvostossa. Tätä työtä tukee pysyvien edustajien komitea (Coreper). Coreper koostuu jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista.

Äänestys neuvostossa

Neuvoston käsittelyt, keskustelut ja äänestykset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Päätöksenteko edellyttää määräenemmistöä. Tämä tarkoittaa, että päätöstä tulee puoltaa vähintään 55 prosenttia maista. Tämän lisäksi päätöstä puoltavat maat tulee edustaa vähintään 65 prosenttia EU:n koko väestöstä. Mikäli päätöstä vastustaa vähintään neljä maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia EU:n väestöstä ei päätöstä voi tehdä lainkaan. Määräenemmistö vaatimukseen on poikkeuksia kuten päätöksiä verotuksesta tai ulkosuhteista vaatii yksimielisen päätöksen astuakseen voimaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.