Häädön peruminen on vuokranantajan harkittavissa oleva mahdollisuus. Häädön peruminen voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun vuokralainen maksaa vuokrarästit.

Häädön peruminen

Vuokranantajalla on oikeus häätää vuokralainen asunnosta, jos vuokralainen ei muuta asunnosta pois vuokrasopimuksen päätyttyä tai jos vuokralainen vuokrasopimuksen voimassaoloaikana esimerkiksi viettää häiritsevää elämää huoneistossa tai jättää vuokrat maksamatta. Käytännössä häätöä joudutaan miettimään useammin silloin, kun vuokrasopimus on voimassa mutta vuokralainen ei hoida velvollisuuksiaan.

Ennen häätöä vuokrasopimus siis päätetään. Vuokrasopimus päätetään irtisanomalla tai purkamalla. Häätö on yleensä ajankohtainen vuokrasopimuksen purun yhteydessä. Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos:

  1. Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua
  2. Vuokralainen siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi vastoin säännöksiä
  3. Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. Vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti
  6. Vuokralainen rikkoo huoneistossa sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty

Vuokranantaja voi hakea häätötuomion käräjäoikeudesta sen jälkeen, kun vuokrasopimuksen purulle on perusteet. Häätötuomion saamisen jälkeenkin vuokranantajan pitää vielä laittaa asia ulosottoon täytäntöönpanoa varten, minkä jälkeen ulosottomies alkaa hoitamaan häätöasiaa.

Häädön peruminen on vuokranantajan vapaasti peruttavissa missä vaiheessa tahansa. Vuokranantaja voi pidättäytyä laittamasta asiaa käräjäoikeuteen. Vuokranantaja voi vetää asian käräjäoikeudesta pois. Vuokranantaja voi pidättäytyä laittamasta häätöasiaa ulosottoon täytäntöönpantavaksi ja vuokranantaja voi vetää asian sieltäkin vielä pois. Kyse on kuitenkin vuokranantajan omasta tahdosta. Siihen voi vuokralainen vaikuttaa helpoimmin hoitamalla oman osuutensa vuokrasuhteesta eli maksamalla vuokrat ajoissa ja hoitamalla asuntoa asiallisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.