Hallintopäätöksen mitättömyys tarkoittaa, että virheellisyydestä johtuva pätemättömyys toteutuu, vaikkeivat muutoksenhakuun oikeutetut käytä oikeuttaan hakea muutosta. Mitättömyys vaikuttaa siten automaattisesti, ilman kenenkään reaktiota tai toimenpidettä. Mitättömyys edellyttää siis pävemättömyyttä. Pätemättömyys tarkoittaa, päätöksen oikeudellista vaikutuksettomuutta, kun jokin päätöksen edellytyksistä puuttuu. Virheellisyys pätevän päätöksen edellytyksissä toisin sanoen aiheuttaa pätemättömyyden, mutta ei mitättömyyttä. Pätemättömyyden edellytyksenä on, että päätöksen tekee toimivaltainen viranomainen toimivaltansa rajoissa, lainmukaista menettelyä noudattaen ja paikkansapitävän informaation perusteella.

Mistä hallintopäätöksen mitättömyys johtuu?

Hallintopäätöksen mitättömyys voi aiheutua painavista ja olennaisita virheellisyyksistä. Mitättömyys voi siis tulla kysymykseen kun kysymys toimivallan puuttumisesta on painava ja olennainen. Samoin päätös voi olla mitätön, jos menettelytapojen laiminlyönti on ollut painavaa ja olennaista.

Jos päätöksentekoon on sovellettava hallintolain säännöksiä, on tällainen olennainen virhe ainakin kuulemisen laiminlyönti kokonaan. Painava virhe lienee myös esim. päätöksen tiedoksiannon laiminlyönti.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.