Hallintosopimus on sopimus, jonka toinen osapuoli on julkisyhteisö. Julkisyhteisöt taas ovat julkishallinnon organisaatioita. Julkisyhteisöt hoitavat julkisia hallinto- tai palvelutehtäviä tai tehtävissään muuten julkista valtaa. Julkisyhteisöjen tarkoitus ja tehtävät on yleensä laissa määrätty.

Julkista valtaa käyttävät organisaatiot eivät ole kaikki viranomaisia, vaan julkisia palvelutehtäviä voi olla myös muilla. Julkinen hallintotehtävä voi olla esimerkiksi lupapäätöksiä, rahoituspäätöksiä, tarkastusta tai valvontaa (esim. riistanhoitopiirit ja metsäkeskus).

Hallintosopimus

Hallintosopimusta tehdessä tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja ottaa huomioon hallinnon perusteet ja oikeusturvanäkökohdat. Samoin on riittävällä tavalla turvattava niiden henkilöiden oikeudet sopimuksen valmistelussa sekä mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisältöön, joita sovittava asia koskee.

Jos kunta solmii hallintosopimuksen, tulee ennen sopimuksen solmimista tehdä hallintopäätös asiasta. Näin esimerkiksi, jos kysymyksessä on palvelun osto tai ulkoistaminen. Jo tässä vaiheessa tulevat turvatuiksi hallinto-oikeudelliset näkökohdat hallintosopimuksen osalta. Hallintosopimukseen sovelletaan hallintolakia, mutta se ei ole viranomaispäätös kuten hallintopäätös. Hallintosopimus voidaan tehdä esimerkiksi kunnassa sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä.

Sillä onko kysymys hallintosopimuksesta vai jostain muusta, voi olla merkitystä ainakin riidanratkaisuforumin kannalta.


Lue lisää hyvän hallinnon periaatteista.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.