Kun avioliitto päättyy, joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, tehdään omaisuuden ositus. Avioliittolain mukaan, jos avioliitto päättyy avioeroon, tehdään ositus puolisoiden välillä. Jos avioliitto taas päättyy toisen puolison kuolemaan, perintökaaren mukaan ositus tehdään lesken ja perillisten välillä.

Omaisuuden ositus ja henkilökohtainen esine osituksessa

Osituksessa osapuolet ovat joko avioerotapauksissa puolisot tai kuolemantapauksissa leski sekä ensin kuolleen puolison oikeudenomistajat. Kaikilla osituksen osapuolilla on oikeus vaatia ositusta eikä tämä oikeus vanhene. Ositusperuste syntyy, kun toinen puolisoista menehtyy tai avioero laitetaan vireille. Osituksen tarkoituksena on purkaa puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä eli puolisoiden välinen avio-oikeus toteutetaan.

Omaisuuden osituksessa molempien puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan ensin yhteen ja jaetaan sen jälkeen tasaosuuksin molemmille puolisoille. Jaon jälkeen enemmän omistava puoliso maksaa tasinkoa vähemmän omistaneelle puolisolle. Toisin kuin avioerotilanteissa, kuolintapausten yhteydessä leskellä ei ole velvollisuutta maksaa tasinkoa.

Poikkeuksen puolisoiden väliseen avio-oikeuteen tekee avioehto. Jos aviopuolisoilla on avioehtosopimus, tehdään osituksen sijasta omaisuuden erottelu.

Henkilökohtainen esine

Puolisolla on oikeus osituksessa päältäpäin erottaa itselleen henkilökohtainen esine. Henkilökohtaisella esineellä tarkoitetaan esimerkiksi puolisolle kuuluvia vaatteita, elektroniikkaa ja muita esineitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan hänen henkilökohtaista käyttöään varten.

Puolisolla on kyseinen oikeus siinäkin tapauksessa, että esineet on hankittu toisen puolison varoilla, mikäli nämä varat on annettu hänelle elatusvelvollisuuden nojalla. Elatusvelvollisuuden perusteella puolisolle erotettavien esineiden tulee olla hänelle tarpeellisia. Puoliso ei saa myöskään erottaa itselleen enempää kuin puolisoiden oloihin katsoen voidaan pitää kohtuullisena.

Päältäpäin erottaminen tehdään osituslaskelman yhteydessä.  Erottaminen tehdään puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sen jälkeen, kun henkilön kaikki velat on katettu. Erotettava määrä tulee puolisolle puolisoiden yhteenlasketun säästön puolikkaan lisäksi. Näin ollen henkilökohtaisten esineiden erottaminen voi vaikuttaa jonkin verran myös maksettavan tasingon määrään.

Lue lisää perinnön osituksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.