Ensimmäinen reagointikeino, kun on huomattu tuotteessa olevan puutteita, on reklamointi. Se tarkoittaa sitä, että ostaja ilmoittaa myyjälle tavaran olevan virheellinen. Reklamointivelvollisuuden taustalla on se, että sopijaosapuolet pysyvät tilanteessa niin sanotusti ajan tasalla ja voivat varautua tuleviin vaatimuksiin. Koska myyjä ei voi olla tietoinen virheistä, jotka ilmenevät tavarassa sen luovutuksen jälkeen, tulee ostajan saattaa myyjä näistä virheistä tietoiseksi.

Ostajan on kerrottava myös, millaisesta virheestä on kysymys. Puutteet voivat koskea muun muassa teknistä vikaa, valmistusvikaa, kestävyyttä, käyttöohjeita tai sitä, että tuotetta ei ole tehty siihen tarkoitukseen, johon se on myyty. Ostajan ei tarvitse vielä tässä vaiheessa täsmentää mitä vaatimuksia hän tulee mahdollisesti esittämään. Ilmoitus on kuitenkin oltava riittävän yksilöity, jotta myyjä voi hyvittää virheen.

Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Tämä johtuu siitä, että myyjä ei yleensä tiedä tuotteen olevan virheellinen. Kun hänelle ilmoitetaan siitä, hän voi yrittää oikaista virheen tai ainakin rajoittaa vahinkoa. Jos ostaja ei noudata kohtuullisen ajan vaatimusta, hän voi menettää kokonaan oikeutensa esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Kohtuullista aikaa ei ole määritelty, mutta esimerkiksi liikekaupoissa yritysten välillä on katsottu, että 1-2 viikkoa olisi kohtuullinen aika virheilmoituksen tekemiseen.

Jotta ostajan täydet oikeudet toteutuisivat, hänen kannattaa tehdä reklamaatio huolellisesti ja mahdollisimman pian virheen huomaamisen jälkeen. Reklamaation laiminlyönnistä seuraa, ettei ostaja voi myöhemmin esittää myyjälle vaatimuksia virheen johdosta. Ostaja on siis velvollinen informoimaan myyjää virheistä tuotteissa tai palveluissa.

Lue lisää ostajan velvollisuuksista.

Lähde §: kauppalaki

Suomen Juristit Oy
06.02.2015
(Päivitetty 01.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.