Olenko oikeutettu kaupan purkuun?

Jos kaupan kohteessa on virhe, eikä sitä saada korvattua tai muutoin korjattua ostajalla on vielä mahdollisuus kaupan purkamiseen. Kaupan purku on hyvä mieltää viimesijaiseksi keinoksi tilanteen korjaamiseksi. Yleensä kaupan purku aiheuttaa ostajan ja myyjän suhteiden viilentymistä ja muita haitallisia vaikutuksia. Näin ollen on usein paljon parempi, jos riita saadaan sovittua jotakin toista menettelyä noudattaen.

Kaupan kohteen virheellisyyden tulee olla niin olennaista, ettei sen korjaaminen, hinnanalennus tai vahingonkorvaus riitä korvaukseksi. Ensimmäinen keino virheen poistamiseksi on tavaran korjaaminen, uuden tavaran toimittaminen tai hinnanalennus. Jos ostajalla kuitenkin on edellytykset purkaa kauppa, niin hänen tulee antaa myyjälle purkuilmoitus, jossa yksilöidään tarkasti purkamisen perusteet. Tällaista purkuilmoitusta edeltää luonnollisesti reklamaatio. Purkuilmoitus tulee tehdä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa. Ostajalla saattaa joskus olla mahdollisuus vaatia kaupan purkamisen jälkeen vielä vahingonkorvausta. Kaupan purkuun tähtäävien toimien suunnittelu on tehtävä hyvissä ajoin ja hyvin huolellisesti. Etukäteen valmisteltu suunnitelma auttaa tekemään järkeviä ratkaisuja neuvoteltaessa myyjän kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.