Ulosottomiehen toimittama irtaimen huutokauppa on julkinen tilaisuus, johon kaikilla on oikeus osallistua. Irtain omaisuus myydään lähtökohtaisesti esineittäin. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus voidaan kuitenkin haluttaessa myydä myös yhtenä kokonaisuutena.

Irtaimen omaisuuden huutokaupassa noudatetaan pääosin normaaleja huutokaupan sääntöjä. Tarjoukset nostetaan alhaalta ylöspäin, kunnes meklari katsoo, ettei uusia korkeampia tarjouksia ole enää tulossa, minkä jälkeen hän päättää kaupan.

Ostaja ostaa huudetun kohteen siinä kunnossa kuin se sattuu olemaan. Palautusoikeutta ei ole ja reklamoiminenkin on hankalampaa kuin normaalissa kaupassa. Ostajat voivat yleensä tutustua myytäviin kohteisiin etukäteen ja siinä yhteydessä varmistua kohteen kunnosta ainakin päällisin puolin. Huutokaupassa ostajalla on mahdollisuudet tehdä halvalla hyviä ostoksia mutta myös suurempi riski kohteen kunnosta.

Alin hyväksyttävä tarjous irtaimen omaisuuden huutokaupassa

Huutokauppa on tapahtuma, jossa irtain omaisuus saatetaan myydä usein ulosoton merkeissä. Huutokaupassa myytävä irtaimen omaisuuden alimmalle hyväksyttävälle tarjoukselle on kuitenkin asetettu tiettyjä edellytyksiä. Alimman hyväksytyn tarjouksen tulee täyttää täytäntöönpanokulut ja mahdolliset myyntimaksut sekä pantin tai pidätysoikeuden haltijan saatavan etuoikeutetulta määrältä, jos tällä on oikeus pitää omaisuus hallussaan tai panttauksesta on tehty omaisuuden hallintaa vastaava kirjaus.

Alimmalla hyväksyttävällä tarjouksella suojataan velkojien intressejä eli kilpailevia oikeudenhaltijoita. Alimman hyväksyttävän tarjouksen periaatteella turvataan velkojien oikeuksia ja katetaan toimenpiteestä aiheutuvia kuluja. Tällöin irtainta omaisuutta ei ole tarkoituksenmukaista myydä millä tahansa hinnalla, vaan hinnan tulee ylittää tietty kynnysraja — tässä tapauksessa alin asetettu raja, jolloin omaisuudesta saatu hinta suojaa myös velkojia.

Mitä ulosottomiehen on selvitettävä ennen huutokauppaa?

Ennen irtaimen omaisuuden huutokauppaa ulosottomiehen tulee selvittää omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet, kiinnitykset ja yrityskiinnitykset, jos myytävään ulosmitattuun omaisuuteen saattaa kohdistua kolmannen tahon kirjattu oikeus. Omaisuuteen kohdistuvat etuoikeudet on selvitettävä, jotta myynnistä saadut varat voidaan kohdistaa oikein etuoikeutetuille saajille. Jos kirjattu oikeus kyseiseen omaisuuteen on olemassa, ulosottomiehen selvitettävä myös tällaisen oikeuden määrä.

Jos irtain omaisuus on ollut vakuutena jonkun hallussa tai omaisuuteen kohdistuu kirjaamaton panttioikeus, pitää ulosottomiehen selvittää sen saatavan määrä, jonka vakuutena irtain omaisuus on. Jos kyseessä on ehdollinen luovutus, tulee ulosottomiehen selvittää myyjän kauppahintaehto. Ehdollisella luovutuksella tarkoitetaan tässä tilanteessa kauppasopimusta, jossa ehdolla on sopimuksen osapuolelle on varattu oikeus purkaa kauppa.

Irtaimen omaisuuden kauppahinnasta suoritetaan ensin täytäntöönpanokulut ja mahdollinen myyntimaksu sekä jos kyseessä on panttiomaisuus, sen hoitamisesta aiheutuneet kulut. Panttioikeus ja muu oikeus irtaimeen omaisuuteen raukeaa huutokaupassa, jollei omaisuutta ole myyty oikeus säilyttäen tai saatavaa oteta ostajan vastattavaksi.

Vaihtoehtoinen huutokauppa

Jos velallinen on sopimuksen mukaan saanut omaisuuden ehdollisesti ja ehtona on kauppahinnan maksaminen, omaisuus myydään ehtoa säilyttämättä. Tällaisessa tapauksessa myyjän kauppahinnan tulee ylittyä. Jollei alinta hyväksyttävää tarjousta saada, järjestetään uusi vaihtoehtoinen huutokauppa tai vapaa myynti. Tätä ei voida tehdä mikäli  hakija sen kieltää. Jos hakija kieltää uuden huutokaupan tai vapaan myynnin tai jollei omaisuus tule myydyksi toisellakaan kerralla, ulosmittaus peruutetaan.

Lue lisää kiinteistön huutokaupastaulosottoperusteesta ja ulosottomenettelystä

Lähde §: Ulosottokaari

Suomen Juristit Oy
27.02.2017
(Päivitetty 28.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.