Jos asunto tai kiinteistö tulee ulosmitatuksi, se voidaan muun ulosmitatun omaisuuden tavoin myydä ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla eli niin sanotulla pakkohuutokaupalla. Toinen vaihtoehto on vapaa myynti, kuten myynti vapailla markkinoilla tavallisin myyntiehdoin, mutta vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa tapahtuu Ulosottokaaresta ilmi käyvän saman kaavan mukaisesti.

Huutokaupan kulku

Tulevasta huutokaupasta julkaistaan kuulutus sanomalehdessä, jotta kaikki huutokaupasta kiinnostuneet voivat saada siitä tiedon. Huutokaupan luonteen mukaisesti ostotarjoukset huutokaupassa esitetään nostotarjouksina. Ulosottomies voi kuitenkin pyytää jo ennen huutokauppaa kirjallisia ostotarjouksia, jotka otetaan sitten huutokaupassa tarjouksina huomioon. Käytännössä huutokauppa lähtee liikkeelle korkeimmasta tarjouksesta, joka on saatu kirjallisesti jo ennen huutokauppaa.

Huutokaupassa myytävillä asunnoilla ja kiinteistöillä voi olla ennalta määritelty alin hyväksyttävä myyntihinta. Tällä halutaan varmistaa se, että huutokaupassa näitä ei myydä kohtuuttomasti alle markkinahinnan. Näin voisi tapahtua, jos huutokaupassa ei olisi paljon osallistujia tai jos muutamat osallistujat keskenään sopisivat hinnoista. Asunnosta tai kiinteistöstä tehtyä ostotarjousta ei siis saa hyväksyä, jos kauppahinta selvästi alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla.

Kauppahinnan maksu asuntojen ja kiinteistöjen huutokaupassa

Vaikka huutokaupassa lähtökohtaisesti odotetaan, että kauppahinta maksetaan jo huutokauppatilaisuudessa, eiasunnon myynnissä voida tällaista aina edellyttää. Jotta asuntojen huutokaupat onnistuisivat paremmin ja niistä saataisiin enemmän tuottoa, voi ulosottomies tarvittaessa antaa ostajille lisää maksuaikaa. Myynnistä kertyvät varat tilitetään velkojille.

Asunnon ja kiinteistön pakkohuutokauppa

Pakkohuutokaupalla tarkoitetaan velalliselle kuuluvan omaisuuden myyntiä julkisella huutokaupalla, jotta näin saatavilla varoilla voitaisiin kattaa velkojan saatavat. Myös asuntoja ja kiinteistöjä voidaan pakkohuutokaupasta tilanteen tullen.

Mikäli kyseessä on kiinteistön pakkohuutokauppa, raukeaa huutokaupan yhteydessä myytyä kiinteistöä kohtaan oleva pantti- tai muu oikeus. Asunnon pakkohuutokaupasta voit lukea enemmän asunnon pakkohuutokauppaa koskevasta artikkelistamme.

 

 

(Lähde § Ulosottokaari)

Lue lisää irtaimen omaisuuden huutokaupasta!

Nopeaa apua lakiasioihin.