Kanne ja haaste ovat riita-asiassa käytettyjä termejä. Kanteella tarkoitetaan vaatimusta, jonka kantaja kohdistaa vastaajaan. Se on ikään kuin pyyntö tuomioistuimelle saada tietynlainen tuomio. Esimerkiksi vaaditaan tuomioistuimelta, että virheelliseksi osoittautunut kauppa puretaan, tai vastapuoli tuomitaan maksamaan vahingonkorvausta kantajalle.

Kanne nostetaan riita-asiassa haasteella. Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Kun kantaja toimittaa kanteen haastehakemuksella tuomioistuimelle, tuomioistuin antaa sen haasteena tiedoksi vastaajalle. Vastaajan tulee vastata haasteeseen vastineella.

Koko riita-asian käsittely perustuu kanteeseen ja siinä yksilöityyn vaatimukseen. Tuomioistuin tutkii asiaa vain sen laajuisesti, kuin kanteessa on vaadittu. Käsittelyssä ratkaistaan vain kanteen mukainen riita. Kantajan on siis kerrottava kanteessa mahdollisimman tarkasti, mitä hän haluaa asiassa tapahtuvan.


Lue lisää kannevaatimuksesta ja kantajan haastehakemuksesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
8.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.