Kantelu on ilmianto tai ilmoitus virheellisestä menettelystä tai laiminlyönneistä. Kansalainen voi tehdä hätäkeskuslaitoksen tai sen palveluksessa olevan virkamiehen toiminnasta hallintokantelun. Hallintokantelun voi tehdä, jos on syytä epäillä, että Hätäkeskuslaitos tai Hätäkeskuslaitoksen virkamies on virkatoimessaan menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt virkatehtäviensä suorittamisen, hänen toimintansa voidaan saattaa tutkittavaksi tekemällä hallintokantelu.

Kantelun voi toimittaa joko hätäkeskuslaitokselle tai sitä valvovalle viranomaiselle, eli sisäasiainministeriön pelastusosastolle. Kantelu voidaan tehdä myös ylimmille laillisuuvalvojille. Kantelun vastaanottanut viranomainen voi pyytää asiassa siihen liittyviltä selvityksiä.

Kanteluun annetaan yleensä kirjallinen vastaus.

Virkatoiminnalta edellytetään lainmukaisuutta

Virkatoimien laiminlyönti tai määräysten vastainen toiminta voi täyttää myös rikoksen tunnunsmerkistön. Hätäkeskuksen palveluksessa oleva virkamies voi esim. laiminlyödä virkavelvollisuutensa jättämällä kokonaan tehtävän välittämättä.

Esitutkintaviranomainen on velvollinen kirjaamaan rikosilmoituksen jos on syytä epäillä rikosta. Rikosilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Rikosilmoituksessa on yksilöitävä puhelun ajankohta ja tapahtumat tarkoin.

Hätäilmoitukseen liittyvä palaute

Yksittäiseen hätäilmoitukseen liittyvän palautteen voi antaa suoraan hätäkeskuslaitokselle:

http://www.112.fi/

Nopeaa apua lakiasioihin.