Kiinteistön arvo perunkirjoituksessa kannattaa pyrkiä saamaan mahdollisimman lähelle kiinteistön todellista käypää arvoa, eli sellaista arvoa mitä kiinteistöä myydessä saisi.

Toisinaan kiinteistön arvo perunkirjoituksessa halutaan laittaa alakanttiin. Syynä tähän on se, että pienentämällä kiinteistön arvoa todellisesta arvosta, voidaan jäämistön arvoon vaikuttaa alentavasti ja sitä kautta perintöverotus pienenee. Perilliset saattavat joskus haluta, että kiinteistö arvioitaisiin alakanttiin. Tämän tarkoituksena on se, että perintövero pienenisi, koska myös jäämistön arvo laskee. Sen lisäksi, että tarkoituksellinen aliarvostaminen on väärin, se on myös lähes aina verotuksellisesti vahingollinen ratkaisu.

Perunkirjoitus tehdään siten, että pesän ilmoittaja (yleensä joku pesän osakkaista) ilmoittaa uskotuille miehille sen omaisuuden, joka pesään kuuluu. Tämän jälkeen uskotut miehet arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Silloin, kun pesään kuuluu hankalasti arvioitavaa omaisuutta, uskotut miehet yleensä käyttävät ulkopuolista asiantuntijaa arvon määrittelemiseksi. Kiinteistöt ovat tyypillisesti sellaisia omaisuuseriä, joiden arvioinnissa käytetään usein esim. kiinteistönvälittäjää, joka määrittää kohteen käyvän arvon.

Perintövero on valtaosassa perinnöistä pienempi kuin myyntivoittovero. Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella. Jos kiinteistö on merkitty perukirjassa esimerkiksi 200,000.00 euron arvoiseksi, määrätään perintövero sen mukaisesti. Mutta sen jälkeen, kun kiinteistö jossakin kohdassa myydään, määrätään myyntivoittovero myyntihinnan ja hankintahinnan välisestä erotuksesta. Perintönä saadun kiinteistön hankintahintana pidetään perukirjaan merkittyä arvoa, jonka perusteella myös perintöverotus on tehty. Näin ollen perintöveron pienentämisen vuoksi alihintaiseksi arvostetusta kiinteistöstä tulee myöhemmin maksettavaksi perintöveroa korkeampi myyntivoittovero. Tästä johtuen, kliinteistöjen hinnat kannattaa pyrkiä laittamaan perukirjaan mahdollisimman lähelle totuudenmukaisia oikeita hintoja.

Lue lisää perunkirjoituksesta ja perukirjan toimittamisesta.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.