Avioliittoon vihittäessä voidaan toimittaa joko kirkollinen vihkiminen tai vaihtoehtoisesti siviilivihkiminen puolisoiden oman päätöksen mukaan. Kirkollinen vihkiminen toimitetaan evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, jolle opetusministeriö on antanut vihkimisoikeuden.

Miten kirkollinen vihkiminen toimitetaan?

Suomen evankelisluterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Suomessa evankelisluterilaisessa kirkossa pappi toimittaa avioliittoon vihkimisen. Vihkimisen yhteydessä toteutuu kaksi asiaa: yhteiskunnan puolesta vihkiminen on oikeudellinen tapahtuma, jossa avioliitto saa lainvoiman ja avioliiton oikeudelliset kysymykset säännellään avioliittolaissa. Lainvoiman vuoksi vihkijällä on oltava tehtävän suorittamiseen vaadittava kelpoisuus. Kirkolle puolestaan vihkiminen on hengellinen tilaisuus.

Kirkollisen vihkimisen mahdolliset esteet

Yleisten avioliiton edellytysten lisäksi kirkolliseen vihkimiseen liittyy omat ehtonsa. Jotta vihkimisen este ei muodostu heti alkuun, on vihittävän parin oltava rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä mikäli he haluavat mennä naimisiin evankelisluterilaisessa kirkossa. Jos kumpikaan vihkiparin osapuolista ei ole evankelisluterilaisen kirkon jäsen, eivät he voi saada kirkollista vihkimistä. Lisäksi, jos toinen vihittävistä ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole silloinkaan mahdollista. Jos taas vihkipari on solminut avioliiton Digi- ja väestötietovirastossa (ent. maistraatti), voidaan liitto siunata kirkossa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa kirkollista vihkimistä mutta itse kirkollinen seremonia jää lyhyemmäksi.

Kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa ennen kuin avioliiton esteet on tutkittu ja avioliittoon aikoville on annettu tästä todistus. Avioliiton esteiden tutkinnan lisäksi oikeus kirkolliseen vihkimiseen riippuu kunkin uskonnollisen yhdyskunnan omista määräyksistä. Uskonnollinen yhdyskunta määrää itse mahdollisista muista kirkollisen vihkimisen ehdoista, esimerkiksi vihkimispaikasta ja siitä, tuleeko molempien vihittävien kuulua kyseiseen uskontokuntaan.

Kuka saa toimittaa kirkollisen vihkimisen?

Kirkollisen vihkimisen saa avioliittolain mukaan toimittaa evankelisluterilaisen kirkon pappi, ortodoksisen kirkkokunnan pappi ja muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa se, jolla yhdyskunnan sääntöjen ja määräysten mukaan on oikeus toimittaa vihkiminen. Kirkollista vihkimistä haluava saa lisätietoa omasta tai kihlakumppaninsa kotiseurakunnasta.

 

 

Lue lisää siviilivihkimisestä ja avioliittoon vihkimisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.