Siviilivihkiminen antaa vihkiseremonian osalta useampia vaihtoehtoja ja joustovaraa puolisoiden henkilökohtaisille ratkaisuille. Näin ei ole kirkollisessa toimituksessa, joka toteutetaan aina jumalanpalveluksena.

Siviilivihkiminen voidaan toimittaa mikäli avioliiton esteet on tutkittu ja avioliittoon aikoville on annettu tästä todistus. Siviilivihkimisen on velvollinen toimittamaan käräjäoikeudessa laamanni ja käräjätuomari sekä Digi- ja väestötietovirastossa henkikirjoittaja. Toimitus tapahtuu henkilön avulla ja vahvistus tapahtuu toimistossa. Avioliiton vahvistaa lopuksi siviiliviranomainen.

Siviilivihkimisen toteutus:

Siivilivihkimisestä puhutaan myös tuttavallisemmin siviilihäinä. Pääpiirteissään siviilihäät voidaan rakentaa kolmella tavalla:

  1. Vihkiminen voi tapahtua häävieraiden läsnä ollessa hääparin itse valitsemassaan paikassa, virka-ajan ulkopuolella. Hääjuhla voi olla välittömästi vihkimisen jälkeen joko samassa paikassa tai muualla
  2. Vihkiminen tapahtuu virka-aikaan vain muutaman todistajan läsnä ollessa Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden tiloissa. Tällöin hääjuhla saatetaan pitää milloin tahansa vihkimisen jälkeen, joko samana iltana, viikonloppuna tai vasta seuraavana vuonna.
  3. Vihkiminen tapahtuu virka-aikana tai muulloin häävieraiden läsnä ollessa Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden tiloissa, jolloin hääjuhla pidetään välittömästi vihkimisen jälkeen toisissa tiloissa.

Onko siviilivihkiminen este kirkkohäille?

Siviilivihkimyksen saaneilla on myöhemmin mahdollisuus saada kirkollinen siunaus liitolleen. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa, kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kristillisen kirkon järjestyksen mukaan tai kun liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti. Avioliiton siunaaminen muistuttaa paljon kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kuitenkin kysymysten sanamuodossa.

Huomattavaa on, että avioliittoon siunaamisen voi suorittaa kuka vain suomalainen pappi missä päin maailmaa tahansa, sillä avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avioliitosta ja avioliiton solmimisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.