Tasa-arvoinen avioliitto tuli Suomessa mahdolliseksi 1.3.2017 alkaen. Tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaa sitä, ettei aviopuolisoiden enää edellytetä olevan sukupuoleltaan mies ja nainen, vaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat mennä keskenään naimisiin.

Tasa-arvoinen avioliitto ja sen taustat

Ennen tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloa, samaa sukupuolta omaavien parien oli mahdollista rekisteröidä parisuhteensa. Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen rekisteröinnin mahdollistava laki on ollut voimassa Suomessa vuodesta 2002 alkaen. Rekisteröity parisuhde on väylä samaa sukupuolta omaaville henkilöille virallistaa suhteensa.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain (234/1929) muutoksen (156/2015), jonka nojalla myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Lakialoitteen muuttamiseen tähtäävä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista sai äänestyksessä taakseen 105/197 kansanedustajaa , 92/197 kansanedustajan äänestäessä kansalaisaloitetta vastaan, kaksi kansanedustajaa oli poissa äänestyksestä.

Lainmuutos perustui kansalaisaloitteeseen (KAA 3/2013 vp). Muutos koski avioliittolain säännöksiä, joissa käytettiin termejä nainen ja mies. Muutoksella lain 1 §:n 1 momentti, 108 §:n 1 ja 2 momentti sekä 115 §:n 1 momentti muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon. Laki avioliittolain muuttamisesta tuli voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2017.

Tasa-arvoisen avioliittolain termistö

Ennen avioliiton edellytyksenä oli puolisoiden määritteleminen mieheksi ja naiseksi, mikä on nyt lainsäädännöllä poistettu. Avioliitto on nykyään Suomessa sukupuolineutraali eli sukupuolesta riippumaton.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää parisuhteen rekisteröinnistä ja avioliiton solmimisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.