Euroopan komissio on EU:n toimielin, joka valmistaa lainsäädäntö ehdotuksia ja vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa päätösten täytäntöönpanosta.

Euroopan komissio esittää uutta EU lainsäädäntöä

Komissio on ainoa Euroopan unionin toimielin, joka voi

esittää lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Komission tehtävään kuuluu lainsäädäntöä valmistaessan kuulla asiantuntijoita ja EU:n kansalaisia.

Komission tehtävään kuuluu myös varmista yhdessä EU:n tuomioistuimen kanssa, että EU:n lainsäädäntä sovelletaan asianmukaisesti ja yhteisin unionin antamien linjauksien mukaisesti jokaisessa jäsenmaassa.

Komission kokoonpano

Komission kokoonpano koostuu 28 jäsenestä, eli yksi komissaari jokaisesta jäsenmaasta. Komissiossa on yksi puheenjohtaja, joka päättää muiden 27 komissaarien vastuualueista. Puheenjohtajan lisäksi komissio koostuu seitsemästä varapuheenjohtajista, joista yksi on nimitetty ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yksi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi. Komission puheenjohtaja nimitetään, kun jäsenmaiden johtajat kokoontuvat neuvoston kokoukseen ja tekevät Euroopan parlamenttivaalien tuloksiin perustuvan ehdotuksen komission puheenjohtajaksi. Jotta puheenjohtajaehdokas voidaan valita tehtävään on Euroopan parlamentin enemmistön tuettava nimitystä.

Nimityksen jälkeen komission puheenjohtajaehdokas valitsee varapuheenjohtajat ja muut komissaarit jäsenmaiden tekemien ehdotusten perusteella. Jokainen komissaariehdokas käy Euroopan parlamentin kuultavana. Tässä tilaisuudessa ehdokas esittelee näkemyksiään ja vastaa parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Euroopan neuvosto tekee nimityspäätöksen määräenemmistöllä.

Komission puheenjohtaja määrittelee komission poliittiset suunnat ja strategiat. Tämän perusteella komissaarit voivat yhdessä päättää strategiasta tavoitteesta ja laativat vuotuisen työohjelman.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.