Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Jos haluaa peruuttaa tavaran kaupan, kuluttajan pitää nimenomaisesti ilmoittaa halustaan peruuttaa sopimus. Pelkkä tavaran palauttaminen ei siis enää riitä peruuttamisilmoitukseksi.

Kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista. Jos elinkeinoharjoittaja on kuitenkin sitoutunut vastaamaan niistä, kuluttajan ei tarvitse vastata palautuskustannuksista.

Jos tilausvahvistus ei täytä laissa säädettyjä edellytyksiä, peruuttamisaika on kolme kuukautta. Jos vahvistus tänä aikana oikaistaan, kuluttajalla on laillinen peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän sai oikaistun vahvistuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.