Säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa kuluttajan on pidettävä tavara tai suoritus olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä.

Ilman kuluttajan syytä tapahtuva tavaran huonontuminen ei johda peruuttamisoikeuden menettämiseen. Kuluttaja ei vastaa arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen purkamisesta, tavaran tai suorituksen tutkimisesta tai muusta vastaavasta syystä.

Jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa tai rauetessa saa hyväkseen suorituksen, joka ei ole palautettavissa, kuluttajan on maksettava saamastaan hyödystä kohtuullinen korvaus elinkeinonharjoittajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.