Mistä peruuttamisaika lasketaan?

Peruuttamisajan laskeminen alkaa seuraavana päivänä siitä päivästä, jona kotimyyntiasiakirja tai vahvistus annettiin, sopimus tehtiin, taikka tavara otettiin vastaan. Jos sopimus tehtiin tiistaina, on keskiviikko ensimmäinen peruuttamispäivä, torstai toinen ja 14. seuraava päivä on viimeinen peruuttamispäivä. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, sopimuksen saa peruuttaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.