Milloin peruuttamisoikeus on etämyynnissä rajoitettu?

Peruuttamisoikeudelle etämyynnissä on asetettu rajoituksia, jotka perustuvat osapuolten väliseen yhteisymmärrykseen, taikka rajoituksia jotka johtuvat ulkoisesta seikasta tai toisen osapuolen toiminnasta. Jos hyödykkeen toimittaminen tai palveluksen suorittaminen on sähköisesti kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, ei peruuttamisoikeutta enää ole.

Peruuttamisoikeuden voi menettää myös mm. silloin jos tilaus koskee kuluttajalle erityisesti valmistettavaa tavaraa, jota ei ilman huomattavaa tappiota voida edelleen myydä. Sama koskee nopeasti pilaantuvaa tavaraa. Jos kuluttaja avaa sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen taikka tietokoneohjelman, on peruuttamisoikeus niinikään menetetty.

Lakisääteistä 14 päivän peruuttamisoikeutta ei ensinkään ole silloin, jos sopimus koskee sanoma- tai aikakauslehtien toimitusta ja tilaus on tapahtunut kuluttajan aloitteesta. Jo toimitetut lehdet on tässä tapauksessa kuluttajan siis maksettava, mikäli hän tilauksen peruuttaa. Puhelinmyyjän aloitteesta syntyvissä sopimuksissa lakisääteinen peruuttamisoikeus on olemassa ja sen ajan puitteissa tapahtuvassa peruutuksissa ei kuluttaja ole velvollinen jo toimitettuja lehtiä maksamaan, ellei siitä erikseen ole sovittu.

Vedonlyönti- ja arvontasopimuksilla ei ole lainkaan lakisääteistä peruuttamisoikeutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.