Kunnanhallituksen otto-oikeus tarkoittaa, että kunnanhallitus voi ottaa uudelleen käsiteltäväksi tiettyjä kunnallisia päätöksiä.  Kunnan päätöksenteko on määritelty kunnan hallintosäännössä

Toimivallan siirto

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on lain mukaan päätettävä. Valtuusto voi myös antaa kuunnan muulle viranomaiselle oikeuden siirtä siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei enää voi siirtää seuraavalle.

Kunnanhallituksen otto-oikeus

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnanhallitus voi siten käyttää otto-oikeutta myös yksittäisen viranhaltijan päätökseen, jos tämä toimii kunnanhallituksen alaisena. Useimmiten kunnanhallituksen alaisia viranomaisia ovat lautakunnat, toimikunnat ja johtokunnat.

Käytännössä kunnanhallitus siis käsittelee asian, joka tavallisesti kuuluisi jollekin muulle. Jos kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeuttaan, menettää aikaisempi päätös merkityksensä. Kunnanhallituksen on käytettävä otto-oikeuttaan viimeistään oikaisuvaatimusaikana (2vko).

Nopeaa apua lakiasioihin.