Kunnanhallituksen toimikausi on se ajanjakso, jolloin kuntaan valittu hallitus on toimivaltainen käsittelemään laissa tai johtosäännössä määriteltyjä tehtäviä. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen määräajaksi.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus on valtuuston ja tarkastuslautakunnan ohella yksi pakollisista toimielimistä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä voidaan määrätä johtosäännössä. On mahdollista, että kunnanhallitukseen valitaan vain valtuutettuja. Kunnan valtuuston jäsenyyttä ei kuitenkaan yleensä edellytetä.

Kunnanhallituksen toimikausi

Toimikauden pituus on yleensä sama kuin valtuuston, eli neljä vuotta. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että toimikausi on lyhyempi, esim. puolivälissä istuntokautta saatetaan valita uusi hallitus. Tällöin kunnanhallitus istuisi kaksi vuotta kerrallaan.

 

 

Katso myös:

Kuntalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

kuntaliitto

http://www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx

Nopeaa apua lakiasioihin.