Kuntaliitto on Suomen kuntien muodostama yhdistys. Kuntaliittoa ei kannata sekoitta kuntaliitokseen, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan yhdistymistä suuremmaksi kunnaksi. Kuntaliitossa ovat mukana myös ainakin maakuntien liitot ja kyntayhtymät.

Kuntaliiton päätehtävät ovat kuntien ja niiden yhteistyöorganisaatioiden edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen. Liitto antaa kunnille asiantuntijapalveluita, se kehittää kuntien toimintaa ja sillä on myös jonkinlaista tutkimustoimintaa. Jäsenille annettavien palveluiden lisäksi kuntaliitton pyrkimyksenä on vaikuttaa kuntien toimintaan ja koko yhteiskuntaan antamalla yleiskirjeitä, lausuntoja, uutiskirjeitä, tilastopalveluita, oppaita ja julkaisuja ym.

Toiminta

Yhdistys työllistää yli 200 henkilöä. Kuntaliitossa on kuntien ja koko kunta-alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Kuntaliiton toimintaa ohjaa valtuusto, jossa on 76-jäsentä. Kuntaliiton valtuuston jäsenet valitaan joka neljän vuossi kuntavaalien jälkeisillä Kuntapäivällä. Samalla valitaan myös 16-paikkainen hallitus.

Kuntaliitto pyrkii ulottamaan vaikutustaan EU-päätöksentekoon. Kuntaliitolla on toimisto Helsingin lisäksi myös Brysselissä. Kunta-alan työnantajia edustavat merkittävin työnantajajärjestö on myös osa kuntaliittoa.

 

Kuntaliiton kotisivut:

http://www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx

 

Nopeaa apua lakiasioihin.