Velan vanhentuminen

Vanhentunut velka ›

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista kun velkoja ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvan ajan kuluessa asianmukaisin tavoin saattanut oikeuttaan voimaan eikä velallinen ole samana aikana esim. maksamalla velkaa uudistanut velvoitettaan. Velan vanhentuessa velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa ja velkojalla ei ole vastaavasti oikeutta myöskään sitä periä. Kuitenkin esim. puhelinliittymälaskuja on peritty vanhentuneina. Yleinen vanhentumisaika on Lue lisää ›

Takaus: Takauksen vanhentuminen ›

Onko takauksesi vanhentunut? Takaus vanhenee kolmen vuoden kuluessa päävelan erääntymisestä. Sen jälkeen velkoja ei voi enää vaatia sinulta suoritusta. Vanhentuminen pitää erikseen katkaista, jotta takaus olisi voimassa vielä kolmen vuoden jälkeen velan erääntymisestä. Jos olet sitoutunut takaajaksi määrätyksi ajaksi, velkoja menettää oikeutensa sinua kohtaan, jollei hän vaadi takauksen perusteella suoritusta ennen takauksen voimassa oloajan päättymistä. Lue lisää ›