Hallinnanjakosopimuksen kirjauksen oikeusvaikutukset

Jos useampi henkilö omistaa yhteisesti saman kiinteistön, ja molemmat käyttävät sitä omiin tarkoituksiinsa (esim. paritalo tai kaksi erillistä omakotitaloa) on heidän syytä laatia hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimuksessa sovitaan siitä, kuinka kiinteistöä yhteisesti käytetään. Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen on mahdollista, mutta ei pakollista.Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on suotavaa, sillä kirjaamisen jälkeen se sitoo myös kiinteistön määräosan luovutuksensaajaa. Jos siis hallinnanjakosopimus on kirjattu, ja kiinteistön toinen omistaja myy omistajansa määräosan (esim. ½) kolmannelle henkilölle, tulee tämä kirjattu hallinnanjakosopimus sitovaksi myös uutta omistajaa kohtaan. Jos hallinnanjakosopimusta taas ei ole kirjattu, on uudella omistajalla mahdollisuus esim. hakea yhteisomistussuhteen purkamista, mikä pahimmassa tapauksessa tarkoittaa kiinteistön myyntiä, ellei sitä muutoin voida jakaa tarkoituksenmukaisesti kahteen osaan.Kiinteistön hallinnanjakosopimus voidaan kirjata kiinteistöön vain parhaalle etusijalle, jolloin se sitoo kaikkien yhteisomistajien velkojia.

Nopeaa apua lakiasioihin.