Onko kiinteistön omistajien kesken tehty hallinnanjakosopimus?

Kiinteistön omistus jakaantuu toisinaan usealle. Osaomistajat voivat vapaasti sopia kunkin käyttöön kuuluvasta alueesta. Kiinteistön tontti saattaa olla yhteisessä käytössä tai se on saatettu jakaa osaomistajien omaan käyttöön. Joskus tällaisten omien alueiden jaottelu on hyvin ongelmallista ja ne aiheuttavat rajuja riitoja. Omista alueista kannattaa etukäteen sopia kirjallisesti. Tällaisesta kirjallisesta sopimuksesta käytetään yleensä nimitystä hallinnanjakosopimus.

Hallinnanjakosopimuksesta ilmenee kunkin osaomistajan käyttöön kuuluvat alueet. Alueet on syytä piirtää karttaan ja liittää kartta ao. sopimuksen liitteeksi. Sopimuksessa täytyy mainita kaikki olemassa olevat osaomistajat. Hallinnanjakosopimus on mahdollista tehdä myös vuokratulle kiinteistölle. Hallinnanjakosopimus on osapuoliin nähden sitova. Sopimuksen kirjaaminen tekee siitä sitovan myös sivullisiin nähden. Kirjaamisen ansiosta myös kiinteistön mahdolliset uudet osaomistajat tulevat sidotuiksi mainittuun sopimukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.