Kuuluuko elinkeinotoiminnassa käyttämäsi rakennus tai laite kiinteistöön?

Kirjaamalla voidaan määrittää kiinteistöllä sijaitsevan, elinkeinotoiminnassa käytettävän rakennuksen, rakennelman, koneen tai laitteen kuulumista kiinteistöön. Muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluva oikeus edellä mainittuihin kohteisiin saadaan kirjata, jos esine on rakennettu tai tuotu kiinteistölle omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdoin taikka vuokraussopimuksen tai muun siihen verrattavan sopimuksen perusteella. Kirjaus saadaan tehdä myö silloin, jos esine on luovutettu kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden haltijalle käyttöoikeuteen kuuluvaksi.

Omistuksenpidätys- tai takaisinottoehtoon perustuva oikeus kirjataan olemaan voimassa enintään viisi vuotta sopimuksen tekemisestä. Kirjaamisen merkitys on siinä, että rakennusta tai laitetta koskevan oikeuden haltija saa suojaa kiinteistön velkojilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.