Mitä erityinen oikeus kirjaamisasiana tarkoittaa? Onko pakko hakea kirjausta?

Erityinen oikeus on sopimukseen tai esimerkiksi testamenttiin perustuva toisen omistamaan kiinteistöön kohdistuva vuokra- tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus tai vaikkapa soranotto-oikeus. Kirjata saadaan myös kiinteistön yhteisomistajien sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta.

Erityisen oikeuden kirjaaminen on yleensä vapaaehtoista. Erityinen oikeus voi myös olla kirjaamiskelvoton, jos se on tehty pysyväksi tai jonkin kiinteistön hyväksi taikka jos erityinen oikeus on perustettu viranomaisen päätöksellä esim. kiinteistötoimituksessa. Tietyissä tapauksissa taas on kirjaamisvelvollisuus.

Nopeaa apua lakiasioihin.