Miten kiinnityksen jakaminen tehdään?

Kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella kiinnitys voidaan jakaa kahteen tai useampaan kiinnitykseen, joiden yhteenlaskettu rahamäärä vastaa enintään jaettavan kiinnityksen määrää. Jakamalla syntyneet kiinnitykset saavat saman etusijan, jollei niiden keskinäistä etusijajärjestystä ole hakijan pyynnöstä toisin määrätty.

Nopeaa apua lakiasioihin.