Mihin kiinteistökiinnitys voidaan kohdistaa?

Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiinteistön määräosaan ja muulle kuin kantakiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Määräalaan vahvistettu kiinnitys siirretään viran puolesta koskemaan määräalasta muodostettua kiinteistöä, kun kiinteistö on merkitty kiinteistörekisteriin. Omaan kiinteistöön kuuluvaan määräalaan ei kiinnitystä voi vahvistaa ennen kuin määräalasta on muodostettu oma kiinteistö.

Kiinnityksen edellytyksenä on, että sen kohteeseen voidaan myöntää lainhuuto. Kiinnitystä ei saa vahvistaa tonttiin, johon on rekisteröity tontinvuokraoikeus.

Nopeaa apua lakiasioihin.