Miten kiinteistöpanttioikeus perustetaan?

Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen. Kiinteistöpanttioikeus perustetaan hakemalla maanmittaustoimistosta kiinteistöön tai muuhun kiinnityksen kohteeseen kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä todistukseksi saatu panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.

Kiinnityksen hakeminen ja panttikirjan olemassa olo ei siis vielä itsessään tarkoita kiinteistön olemista velkojen vakuutena, vaan panttaus velkojen vakuudeksi edellyttää erillistä panttaussitoumusta velkojan kanssa ja panttikirjojen luovuttamista velkojalle. Kiinteistökauppaa tehtäessä ei näin ollen ole syytä huoleen, vaikka rasitustodistuksessa näkyykin vahvistettuja kiinnityksiä, jos niitä koskevat panttikirjat ovat myyjän hallussa ja ne ostajalle luovutetaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.