Mitä kiinnityksen laajentaminen on?

Kiinnitys saadaan kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella laajentaa koskemaan myös muuta hänelle kuuluvaa kiinteistöä. Edellytykset ovat samat kuin yhteiskiinnitystä perustettaessa eli kiinteistöjen tulee sijaita saman käräjäoikeuden tuomiopiirissä ja niihin saa kohdistua vain määrältään ja etusijaltaan samoja kiinnityksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.