Kuinka kauan kiinnitys on voimassa? Kiinnityksen etusija?

Kiinnityshakemuksen vireille tulopäivä ratkaisee kiinnityksen etusijan muihin kiinnityksiin ja kirjattuihin erityisiin oikeuksiin nähden. Aikaisemmin haetulla kiinnityksellä on etusija ennen myöhemmin haettua kiinnitystä. Samana päivänä haetuilla kiinnityksillä on keskenään sama etusija, ellei hakemuksessa niiden etusijajärjestyksestä ole määrätty.

Kiinnitys on voimassa, kunnes se kuoletetaan. Kiinnityksen kuolettamista voi hakea kiinteistön omistaja mahdollisen panttikirjan haltijan suostumuksella. Yhteiskiinnityksen kuolettamista saa hakea joku yhteiskiinnityksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajista ilman muiden kiinteistöjen omistajien suostumusta.

Kiinnityspäätös voidaan purkaa ja kiinnitys julistaa mitättömäksi vain silloin, jos kiinnitys perustuu väärennettyyn asiakirjaan tai jos hakijan saanto kiinteistöön ei jää pysyväksi väärennöksen tai törkeän pakon käyttämisen vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.