Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan?

Maakaaren mukaisilla kiinteistöön liittyvillä kirjaamisasioilla tarkoitetaan lainhuudatusta, erityisten oikeuksien kirjaamista sekä kiinnitystä. Kirjaamisasioista pidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintöjä myös muista kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista.

Kirjaamisviranomaisena kiinteistöä koskevissa kirjaamisasioissa toimii se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee. Kirjaamisasiat käsitellään alueellisesti toimivaltaisessa maanmittaustoimistossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.