Miten lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri toimii ja mitä tietoa sieltä saa?

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää. Rekisterin tiedot kiinteistöjaotuksesta perustuvat kiinteistörekisteriin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintä vireillä olevista kirjaamishakemuksista, tietoja hakemusten käsittelystä sekä kirjaamista koskevat ratkaisut.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään ilmoituksesta myös tietoja kiinteistöihin kohdistuvista ulosmittauksista, turvaamistoimista ja kiinteistön omistajan konkursseista. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä kirjaamisviranomaiselle ilmoitettavia tietoja kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ovat julkisia. Kirjaamisviranomainen antaa pyynnöstä todistuksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Todistukset ovat maksullisia. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdyn merkinnän katsotaan tulleen kirjaamispäivää seuraavana arkipäivänä jokaisen tietoon. Vilpittömän mielen suojaa ei sen jälkeen voi enää saada kuin jossakin panttioikeuteen perustuvassa poikkeustapauksessa.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olleesta ilmeisestä kirjoitus- tai laskuvirheestä taikka teknisestä viasta jollekin aiheutuneesta vahingosta on oikeus saada korvaus valtion varoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.