Onko ostamasi kiinteistön lainhuutopohja kunnossa?

Lainhuutoa haettaessa on esitettävä selvitys hakijan saannon laillisuudesta. Hakemukseen on liitettävä saannon perusteena oleva asiakirja, esim. kauppakirja, alkuperäisenä taikka kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä. Jos edellisen omistajan oikeutta ei ole lainhuudatettu on hakijan esitettävä selvitys myös välisaannosta siten, että lainhuuto tietojen perusteella olisi voitu edelliselle omistajalle myöntää.

Puhutaan lainhuutopohjasta. Lainhuutopohjan tulee olla kunnossa, jotta uudelle omistajalle pelkän oman saantoselvityksen nojalla voitaisiin lainhuuto myöntää. Jos lainhuutopohja on puutteellinen, tulee hakijan esittää selvitys välisaannoista. Jos edellinen omistaja ei ole ollut velvollinen huudattamaan saantoaan, on hakijan esitettävä muu selvitys edeltäjänsä omistusoikeudesta kiinteistöön. Selvitys edeltäjän omistusoikeudesta ei ole tarpeen, jos kiinteistö on myyty pakkohuutokaupalla tai on saatu kiinteistötoimituksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.