Mikä on lainhuuto?

Lainhuuto tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää, jolla osoitetaan kiinteistön omistus. Lainhuuto tarkoittaa siis omistusoikeuden rekisteröimistä. Lainhuutomerkintä on tehtävä sen vuoksi, että sivulliset tietävät, kuka omistaa tietyn kiinteistön. Lainhuudolla on ns. julkisen luotettavuus. Sivullinen saa luottaa siihen, että lainhuudon haltija on kiinteistön omistaja.Kun kiinteistö vaihtaa omistajaa, on saannolle haettava lainhuuto. Saantoja ovat esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja, ositus, perintö ja testamentti. Kiinteistön ostajan tai muun saajan on haettava saannolle lainhuudatus.Lainhuudatusvelvollisuus koskee myös kiinteistön määräalaa tai määräosaa. Lainhuudatusvelvollisuus koskee niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjäkin. Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan saannon pätevyys eli kunkin saantotyypin mukaisten edellytysten täyttyminen, kuten kauppakirjan oikeellisuus.

Nopeaa apua lakiasioihin.