Mistä hetkestä lainhuudatusaika alkaa eri saannoissa?

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan allekirjoittamisesta. Kauppakirjan, lahjakirjan ja vaihtokirjan perusteella lainhuudatusaika alkaa kaupanvahvistajan allekirjoituspäivämäärästä.

Perintönä saadun kiinteistön lainhuudatusaika alkaa, kun perinnönjako saa lainvoiman. Jos perinnönjakoa ei tarvita perintösaannon toteuttamiseksi, lainhuudatusaika alkaa perunkirjoitusajan päättymisestä. Jos kuitenkin ositus on tarpeen kiinteistön erottamiseksi, kuuden kuukauden lainhuudatusaika alkaa siitä, kun ositus saa lainvoiman. Perinnönjakoa ei tarvita mm. yksinperimyksen tapauksessa, kun perillinen on kuolinpesän ainoa osakas.

Testamenttiin perustuvan kiinteistösaannon lainhuudatusaika alkaa siitä, kun testamentti saa lainvoiman taikka siitä, kun perinnönjako tai ositus saa lainvoiman, jos perinnönjako tai ositus on tarpeen testamentatun kiinteistön erottamiseksi. Erityistestamentilla saadun kiinteistön lainhuudatusaika alkaa testamentin lainvoimaiseksi tulosta, koska perinnönjako ei ole tarpeen testamentatun kiinteistön erottamiseksi. Erityistestamentti täytetään jakamattomasta kuolinpesästä. Jos kuitenkin perittävä kuollessaan oli avioliitossa, on ositus toimitettava, ja lainhuudatusaika alkaa tällöin osituksen lainvoimaiseksi tulosta.

Jos kiinteistön saa puolisoiden välisen omaisuuden osituksen perusteella, kiinteistön saannon lainhuudatusaika alkaa siitä, kun ositus saa lainvoiman. Jos saanto perustuu kiinteistötoimitukseen, lainhuudatusaika alkaa toimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä. Muissa viranomaisen päätökseen perustuvissa saannoissa lainhuudatusaika alkaa siitä, kun päätös saa lainvoiman. Pakkohuutokaupassa ostetun kiinteistön lainhuudatusaika alkaa siitä, kun kauppakirja annetaan ostajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.