Mikä on erityinen oikeus?

Erityinen oikeus on kiinteistön omistusoikeutta rajoitetumpi oikeus. Erityinen oikeus kuuluu yleensä jollekulle muulle kuin kiinteistön omistajalle.Yleisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus, jossa maanomistaja vuokraa ulkopuoliselle maa-aluetta vaikkapa omakotitalon rakennuspaikaksi. Muita yleisesti kirjattuja erityisiä oikeuksia ovat käyttöoikeus, eläkeoikeus eli syytinki sekä sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta (hallinnanjakosopimus).Harvinaisempia erityisiä oikeuksia ovat metsänhakkuuoikeus, erilaiset irrottamisoikeudet kuten soranotto-oikeus, eräät elinkeinotoimintaan liittyvät rakennusta tai laitetta koskevat kirjaukset sekä ainesosa- ja tarpeistokirjaukset. Erityinen oikeus perustuu yleensä sopimukseen. Esimerkiksi maanomistaja vuokraa aluetta tai antaa käyttöoikeuden tai esim. maanotto-oikeuden toiselle henkilölle yleensä korvausta vastaan. Erityinen oikeus perustuu monesti myös testamenttiin. Testamentissa voi olla määrätty, että kiinteistön omistusoikeus siirtyy henkilölle X, mutta samalla henkilölle Y perustetaan esim. eläke- tai käyttöoikeus kiinteistöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.