Mitä selvennyslainhuuto tarkoittaa?

Selvennyslainhuuto tarkoittaa kiinteistön omistusaseman selvennystä. Esimerkiksi jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhdessä hakea selvennyslainhuutoa perittävän nimissä olevaan kiinteistöön. Tällöin lainhuuto myönnetään osakkaille yhteisesti jakamattomana. Ei esimerkiksi 1/5 kullekin kuolinpesän osakkaalle vaan 1/1 kaikille viidelle osakkaalle yhteisesti. Yhteinen jakamaton lainhuuto tarkoittaa, ettei kukaan osakas voi ilman eri oikeusperustetta (esim. perinnönjakoa) yksin myydä 1/5 kiinteistöstä, vaan myyjiksi tarvitaan kaikki osakkaat.

Jos perittävä ei elinaikanaan ole lainhuudattanut omaa saantoaan, ei kysymyksessä ole selvennyslainhuuto vaan normaali lainhuudatusvelvollisuuden täyttäminen. Selvennyslainhuutoa ei ole velvollisuutta hakea. Se voi kuitenkin selkeyttää sekä helpottaa tulevia kiinteistöä koskevia oikeustoimia. Näin on asianlaita varsinkin silloin, jos kuolinpesää ei ole tarkoitus lähitulevaisuudessa vielä jakaa. Mitään perinnönjakopakkoahan ei oikeusjärjestyksemme tunne.

Selvennyslainhuutoa oikeusasemansa selventämiseksi saa hakea myös kiinteistön omistaja, joka on aikaisemmin huudattanut saantonsa. Tämä voi olla tarkoituksenmukaista mm. avio-eron ja osituksen jälkeen taikka omistusoikeusriidan jälkeen, kun omistaja on edelleen säilyttänyt omistusoikeutensa kiinteistöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.