Huostaanotettu, kiireellisesti sijoitettu tai väliaikaismääräyksen nojalla sijoitettu lapsi voidaan poikkeustapauksissa sijoittaa vanhemman tai muun huoltajan luo. Huostaanotetun lapsen sijoittaminen vanhemman luokse on tarkoitettu vain tietyissä tilanteissa käytettäväksi väliaikaiseksi erityisjärjestelyksi. Sijoitus vanhemman luokse voi kestää enintään kuusi kuukautta.

Enimmäkseen sijoitusta vanhemman luo käytetään silloin, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen. Sijoituksen aikana lapsi asuu kotonaan, mutta sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on edelleen oikeus päättää lapsen huoltoon liittyvistä asioista huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi.

Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2017-T-5922 katsottiin, että kun huostassapidon lopettaminen ei ollut lähitulevaisuudessa todennäköistä, lapsen kotiin sijoittamiselle ei ollut edellytyksiä. Myös ratkaisussa KHO:2021:44 katsottiin, että lapsen sijoittaminen kotiin vanhempiensa luokse ei olisi lapsen edun kannalta perusteltua, koska huostaanotto perustui merkittävästi vanhemman väkivaltaiseen käytökseen ja väkivallan jatkumisesta on herännyt vakava epäily vielä sijoituksen aikana.

Jos lapsi sijoitetaan vanhemman luo, sosiaalihuollon tulee seurata tilannetta. Sijoituksen aikana kartoitetaan vanhempien tai muun huoltajan olosuhteita, sekä onko lapsen palaaminen kotiin lapsen edun kannalta paras ratkaisu. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sosiaalihuollon tulee ratkaista, voidaanko huostaanotto lopettaa vai onko lapsen sijaishuoltoa syytä jatkaa. Mikäli huostaanotto lopetetaan, lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon.

Lapsi voidaan sijoittaa vanhemman luo myös silloin, kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua. Tällainen tilanne voi olla käsillä silloin, kun lapsi on välttämättömän sairaanhoidon turvaamiseksi huostaanotettu, mutta sijoittaminen kotiin on siitä huolimatta turvallista. Esimerkiksi vanhempien väliset huolto- ja tapaamisriidat eivät sen sijaan ole perusteltu syy järjestelylle.

Huostaanotetun lapsen sijoittamisesta vanhemman luo tehdään sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös. Päätöksessä on myös määriteltävä, minkä ajan kuluessa arviointi sijaishuollon tarpeesta tehdään.


Lähde §: lastensuojelulaki, KHO:2017-T-5922, KHO:2021:44

Lue lisää sijaishuollosta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
24.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.