Muotoamiskanteella vaaditaan jonkun oikeussuhteen tai oikeustilan muutosta. Muotoamiskanteen perusteella annettu tuomio muuttaa vaaditun oikeussuhteen tai oikeustilan ilman, että se vaatisi asianosaisilta minkäänlaisia toimia. Muotoamiskanteet koskevat asioita, joista asianosaiset eivät voi sopia, vaan ne vaativat tuomioistuimen ratkaisun. Tila ei siis voi muuttua pelkästään asianosaisten sopimuksilla.

Muotoamiskanteet ovat yleisiä etenkin perheoikeuden alueella. Esimerkiksi avioero on muotoamiskanteen yleinen esimerkki. Avioeroa haetaan muotoamiskanteella, jonka perusteella annetulla tuomiolla aviopuolisot tuomitaan avioeroon, eikä tämä vaadi osapuolilta enempää toimia. Muita muotoamiskanteita ovat muun muassa isyyden vahvistamista ja kumoamista koskevat kanteet sekä elatuspäätösten muuttamiskanteet.


Lue lisää suorituskanteesta ja vahvistuskanteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.