Muotoamiskanteella vaaditaan jonkun oikeussuhteen tai oikeustilan muutosta. Muotoamiskanteen perusteella annettu tuomio muuttaa vaaditun oikeussuhteen tai oikeustilan ilman, että se vaatisi asianosaisilta minkäänlaisia toimia. Muotoamiskanteet koskevat asioita, joista asianosaiset eivät voi sopia, vaan ne vaativat tuomioistuimen ratkaisun. Tila ei siis voi muuttua pelkästään asianosaisten sopimuksilla. Esimerkiksi avioero on tästä yleisin esimerkki. Avioeroa haetaan muotoamiskanteella, jonka perusteella annetulla tuomiolla aviopuolisot tuomitaan avioeroon, eikä tämä vaadi osapuolilta enempää toimia.

Nopeaa apua lakiasioihin.