Kun ositus toimitetaan avioliittolain säännösten ja periaatteiden mukaan, on lähtökohtana, että lahjaverotus ei kohdistu osituksen sisältämiin varallisuuden ja omaisuuden siirtoihin. Epäsuhtainen ositus voi tarkoittaa sitä, että toiselle puolisolle siirtyy enemmän varallisuutta mitä hänelle oikeasti kuuluu. Osituksen yhteydessä voidaan sovitella jakoa, jottei siitä muodostuisi epäsuhtaista. Omaisuuden siirto ja siihen liittyviä veroseuraamuksia käsitellään seuraavaksi lyhyesti.

Osituksen toimittaminen

Ositus voidaan toimittaa sopimusjakona ja on selvää, etteivät keskinäiset sopimusjaot useinkaan noudata lainmukaista millintarkkaa tasajaon periaatetta. Tasajaon periaate saattaa tulla noudatettavaksi pesänjakajavetoisessa toimitusosituksessa riitaisten osapuolten välillä, harvoissa tapauksissa silloinkaan ihan täsmällisenä.

Lahjaveron alainen omaisuus

Osituksen muodostuessa epäsuhtaiseksi, on toisen puolisoista luovutettava toiselle puolisolle omaisuuttaan tasinkona. Tämä tarkoittaa sitä, että aviopuolisoiden yhteenlaskettujen omaisuuksien määrä jaetaan tasan. Mikäli toinen puolisoista saa tasinkoa, ei siitä tarvitse maksaa lahjaveroa.

Jos puoliso kuitenkin saa enemmän kuin mitä hänelle lain mukaan kuuluisi, on kysymyksessä yleensä lahja. Mitä verotukseen puolestaan tulee, ei olennaisia poikkeamia pidetä tasajaosta lahjana, sillä harvoin osituksen yhteydessä jaettava omaisuus menee millintarkasti tasan puolisoiden kesken.

Verovapaita suorituksia

Tasinko ja mahdolliset lain nojalla suoritettavaksi määrätyt vastikkeet ovat ositussaantoina lahjaverosta vapaita. Jos ositusosapuoli kuitenkin saa enemmän kuin mitä hänelle säännösten mukaan kuuluisi, on kysymyksessä yleensä lahja. 

Verotuksessa lähdetäänkin liikkeelle siitä, että vain olennaiset poikkeamat tasajaon periaatteesta katsotaan lahjaksi. Verottajan ei ole syytä ihan vähästä tuottaa mielipahaa ositussopuun pääseville ositusosapuolille. Jos leski ja perilliset ovat kokeneet osituksen tasapuoliseksi, on tätä mielipidettä tiettyyn rajaan saakka kunnioitettava.

Omaisuuden siirto kannattaa jo ajoissa aloittaa, sillä se kuuluu perintösuunnitteluun. Mitä aiemmin suunnittelun aloittaa, sitä paremmin on mahdollista vaikuttaa perintöverotuksen määriin.

 

 

Lue lisää perinnön osituksesta ja lahjaverosta vapaasta omaisuudesta!

Nopeaa apua lakiasioihin.