Usein työnantajalla on velvollisuus korvata työntekijälle työnteosta aiheutuneita kustannuksia. Kulukorvauksia ei ole määritelty työlainsäädännössä, mutta niistä määrätään laajalti työehtosopimuksissa. Lisäksi kulukorvauksista voidaan sopia työsopimuksessa tai muutoin työnantajan ja työntekijän välillä.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työntekijälle maksettu palkka kattaa työnteosta aiheutuneet kustannukset. Erilliset kulukorvaukset voivat kuitenkin olla sekä työnantajan että työntekijän kannalta edullisempi vaihtoehto, sillä tietyt kulukorvaukset on verolainsäädännössä säädetty verovapaiksi. Verolainsäädännöllä onkin usein suuri vaikutus siihen, mistä ja minkä suuruisia kulukorvauksia työntekijälle maksetaan.

Palkan lisäksi maksettavat kulukorvaukset riippuvat siis siitä, mitä sovellettavassa työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu. Työntekijälle voidaan korvata esimerkiksi kustannuksia, jotka aiheutuvat omien työvälineiden käyttämisestä tai työvaatteiden, materiaalien tai työvälineiden hankkimisesta. Yleisimpiä työntekijälle maksettavia korvauksia ovat matkakustannukset, ateriakustannukset ja päiväraha.

matkakustannukset

Matkakustannuksina pidetään yleensä kustannuksia, jotka aiheutuvat matkustamisesta muulle kuin varsinaiselle työpaikalle. Käytännössä matkakustannuksena voidaan korvata esimerkiksi rakennusalan työntekijän matkat kullekkin rakennustyömaalle. Tällaiset matkat korvataan yleensä kilometrikorvauksena.

Matkakustannuksina voidaan myös korvata sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat pidemmästä työmatkasta. Tällöin työntekijälle kustannetaan esimerkiksi matkaliput ja hotellimajoitus.

ateriakustannukset ja päiväraha

Joissain työsuhteissa työntekijälle maksetaan ateriakorvauksia tai päivärahaa. Verohallinnon mukaan päiväraha on korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, jotka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta. Päiväraha maksetaan yleensä työtuntien mukaan kokopäivärahana tai osapäivärahana.

Vaihtoehtoisesti työntekijälle voidaan korvata ateriakustannukset. Yleensä ateriakorvauksia voidaan maksaa silloin, kun työntekijälle ei makseta päivärahaa. Ateriakorvaukset maksetaan yleensä ennalta määrättynä summana, eikä ateriakustannusten korvaaminen siten edellytä esimerkiksi lounaskuitin esittämistä.


Lue lisää työntekijän luontaiseduista.


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.